giá thuế đất vàng tpchm

Bạn có biết đất vàng TP.HCM có giá thuê đắt thứ 2 Đông Nam Á?

Pháp xếp vị trí thứ 3 với con số 13.255 euro/m2 một năm. Đây cũng là con phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ