Cách đọc hiểu các chữ viết tắt trên sổ hồng một cách đơn giản

Do đó, ông/bà có thể đến Phòng Tài nguyên và môi trường huyện để hỏi diện tích đất nêu trên thuộc loại đất gì và ý nghĩa của mã ký


Tôi có giấy chủ quyền đất cấp tại Nha Trang (Khánh Hòa), trong đó ghi mục đích đất là 300m2 đất ở + 1.000m2 LNK + 500 LK. “LK” có giấy chủ quyền ghi thời hạn “tạm giao” và có sổ thì không ghi thời hạn.

Theo tôi hiểu thì LK là đất lưu không, phần này có nơi gọi là quy hoạch mở đường, có nơi là lưu không? Có ý kiến khác: đất LK là đất để Nhà nước làm trên không, cho sử dụng phía dưới, ví dụ hành lang lưới điện… Vậy xin hỏi LK là loại đất gì?

(vothikimngan@… )

Trả lời:

Câu hỏi mà ông/bà đặt ra là ý nghĩa của mã (ký hiệu) ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 2-8-2007 của Bộ Tài nguyên và môi trường hiện nay và trước đây là thông tư 29/2004/TT-BTNMT ngày 1-11-2004 của Bộ Tài nguyên và môi trường đều không có mã (ký hiệu) đất nào có tên “LK” với ý nghĩa như thư trình bày, theo nhận định của chúng tôi, thì trường hợp mã (ký hiệu) nêu trên có thể là do thiếu sót, nhầm lẫn trong khâu đánh máy.

Do đó, ông/bà có thể đến Phòng Tài nguyên và môi trường huyện để hỏi diện tích đất nêu trên thuộc loại đất gì và ý nghĩa của mã ký hiệu nêu trên.

Theo quy định hiện hành, luật sư liệt kê một số mã (ký hiệu) để ông/bà tham khảo thêm như sau:

1. “LUA”: là đất trồng lúa.

2. “LMU”: đất làm muối.

3. “LUC”: đất chuyên trồng lúa nước.

4. “LUK”: đất trồng lúa nước còn lại.

5. “LUN”: đất trồng lúa nương.

6. “LNC”: đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

7. “LNK”: là đất trồng cây lâu năm khác.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *