tin bđs

Nhà đầu tư chùn tay với BĐS Nam Sài Gòn ảnh hưởng vì mùi hôi

Ông Quang nhận định, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, ảnh hưởng tiêu cực nhất có thể xảy ra là làm suy giảm môi

Cần nhiều kênh vốn cho thị trường BĐS Việt

Theo PGS.TS Trần Kim Chung, thị trường BĐS có thể huy động nguồn vốn từ tín dụng ngân hàng, từ doanh nghiệp, của nhà đầu